about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
jongbrugge.be
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
Onze standpunten

1

: Doelstelling JONGCD&V

JONGCD&V is een jongerenbeweging die op basis van de christendemocratische waarden en methoden door debat, stellingnames, maatschappelijke en politieke acties tracht bij te dragen tot een rechtvaardige, solidaire en democratische samenleving.

2

: Jeugd

JONGCD&V Brugge streeft er naar om een jeugdvriendelijk klimaat te creëren waar er voldoende veilige ruimte is voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen. We gaan voor een maximale ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven met voldoende aandacht voor de diversiteit binnen de Brugse jeugd.

3

: Brugge studentenstad

De uitbreiding van Brugge studentenstad is voor JONGCD&V een prioriteit. In de eerste plaats willen we naast de bestaande opleidingen ook nieuwe innoverende studierichtingen aantrekken. We pleiten voor kwaliteitsvolle en betaalbare studentenhuisvesting rekening houdend met vraag en aanbod op de woningmarkt. Een centrale ontmoetingsplaats voor de Brugse studenten is voor ons een absolute must, net zoals voldoende studie- en ontspanningsfaciliteiten.

4

: Uitgaansbeleid

JONGCD&V pleit voor een doordacht uitgaansbeleid, gedragen door zowel horeca-uitbaters, politiediensten, de preventiedienst en in het bijzonder de uitgaande jeugd. In Brugge moet er een divers aanbod zijn voor iedereen. Uiteraard zijn we voorstander van een veilige uitgaansbuurt waarbij we de nadruk leggen op preventie naast een duidelijk wettelijk kader waarin hulpdiensten kunnen optreden.

5

: Mobiliteit

Wij pleiten voor een mobiliteitsplan dat rekening houdt met zowel voetgangers, fietsers, automobilisten, het openbaar vervoer en de binnenvaart. Een goed evenwicht tussen woon- en werkverkeer moet hierbij centraal staan. Als jongerenpartij vragen wij ook extra aandacht voor de verkeersveiligheid bij scholen en speelpleinen. Ook moet de mogelijkheid onderzocht worden om in het weekend terug nachtbussen in te zetten, al dan niet gecombineerd met een systeem van taxicheques waarbij jongeren aan een goedkoper tarief gebruik kunnen maken van de Brugse taxi's.

6

: Jong wonen

Wonen is voor een groot deel een Vlaamse aangelegenheid, met de 6e staatshervorming krijgt Vlaanderen alvast alle instrumenten in handen om een doordacht woonbeleid te voeren. Dit neemt echter niet weg dat we ook op lokaal niveau extra maatregelen kunnen nemen. We denken hierbij aan de functionele verbeteringspremie voor jonge gezinnen in de Brugse binnenstad financieel verder uitbreiden én verbreden naar de deelgemeenten, de huur- en woonwetgeving aanpassen aan nieuwe vormen van samenleven. Verder pleiten we voor een integratie van de sociale huisvesting in het lokaal woonbeleid en dringen we aan op een betere toepassing en inning van de leegstandbelasting.

7

: Groen Brugge

Het groene karakter van onze stad en onze deelgemeenten moet absoluut behouden blijven. De groene rand rond Brugge is namelijk cruciaal voor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van alle Bruggelingen.
© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE NIEUWE RADIKAAL