about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
jongbrugge.be
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
Vers uit de blog
9P0A0018

Sinds anderhalf jaar hebben we een foltermuseum in Brugge. Een toeristische attractie die al op heel wat kijklustigen kon rekenen. Het enige tuig dat nog ontbreekt in de collectie is de publieksbank van de Brugse gemeenteraad. Wie al eens een zitting van de gemeenteraad heeft bijgewoond zal weten dat ik hier allerminst overdrijf. Zittingen van maar liefst zes uur zijn de afgelopen drie jaar veeleer de norm dan de uitzondering. Afgelopen dinsdag liep de emmer dan ook over toen men na drie uur debatteren nog aan een recordaantal van maar liefst zeventien interpellaties moest beginnen. De oppositie verliet de zaal toen Sp.a niet op de vraag inging om de zitting te verdagen. Fractieleider Guy Rogissart van CD&V, ontgoocheld in de houding van coalitiepartner Sp.a, deed het voorstel om de volgende gemeenteraad op te splitsen in twee zittingen, één voor de reguliere agenda en één voor de interpellaties van de raadsleden, zoals in Gent bijvoorbeeld het geval is.

 

De voorbije drie jaar heb ik de zittingen vanop de publieksbank gevolgd, om via Twitter de Bruggeling op de hoogte te houden van de hoogtes en laagtes van de Brugse gemeenteraad. Ik heb achteraan de Gotische zaal dus een heel goed beeld van wat zich allemaal afspeelt tijdens zo’n zitting.

 

De lange vergaderingen benadelen inderdaad vooral de oppositie, omdat hun interpellaties pas op het einde van de vergadering plaatsvinden en de aandacht van collega’s, publiek en journalisten dan al ver te zoeken is. Hiermee is echter niet alles gezegd. De oppositie is namelijk zelf ook verantwoordelijk voor de lange zittingen, want zelf maakt ze er maar al te graag een show van waar uiteindelijk geen enkele Bruggeling mee gebaat is. Tussenkomsten van Geert Van Tieghem (N-VA) of Mercedes Van Volcem (Open Vld) lopen soms uit tot een kwartier en ook bij Groen duren tussenkomsten zodanig lang dat het voor de toehoorders al lang niet meer duidelijk is waarover het precies gaat. Het ontbreekt de Brugse gemeenteraad ook aan bevlogen redenaars. De overgrote meerderheid van de raadsleden leest zijn tussenkomst af, vaak gepaard met versprekingen en sommigen slagen er zelf in om bij het lezen van hun eigen tekst de draad kwijt te raken. Een aantal schepenen maakt er vervolgens een sport van om hun antwoorden minstens even lang te laten duren. Geen fraai beeld dus, zeker niet voor de Bruggelingen die achteraan de zaal het debat proberen te volgen.

 

Is er dan niemand die hier iets aan kan doen? Toch wel. De gemeenteraad wordt voorgezeten door een voorzitter, in dit geval André Van Nieuwkerke van Sp.a. Het is zijn taak om de kwaliteit van het debat te bestendigen. De eindverantwoordelijkheid voor dit hele debacle ligt dan ook grotendeels bij zijn onvermogen om de debatten te leiden.

 

Een opsplitsing van de raad in twee zittingen zoals in Gent lijkt me dus ook aangewezen. Op voorwaarde dat men beide zittingen ook daadwerkelijk beknopt kan houden, want als de kwaliteit van het debat niet drastisch wordt verhoogd maken we volgende maand misschien niet één zitting van zes uur mee, maar wel twéé. Stad Gent maakt bijvoorbeeld ook een audiobestand op, zodat geïnteresseerden de debatten nadien kunnen beluisteren. Zelf pleit ik voor een live videostream van de Brugse gemeenteraad, zoals in Oostende. Een voorstel waar gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open Vld) mij ook al meermaals is in bijgetreden. Burgemeester Landuyt heeft hier echter geen oren naar, het zou nochtans de Bruggeling dichter bij de raad betrekken. Een livestream zou de raadsleden en schepenen ertoe aanzetten om hun tussenkomsten ter zake te houden en dan zou iedereen nadien de tijd hebben om de verhitte debatten in alle collegialiteit door te spoelen met een goed glas.

 

 

Niels Vermeulen

 

Voorzitter JONGCD&V Brugge

Urlaub in Brügge 22. bis 25. Mai 2008

JONGCD&V Brugge heeft de voorbije weken en maanden kunnen vaststellen dat het vertrouwen tussen de beide Brugse coalitiepartners erop achteruit gegaan is. Wij vragen met aandrang dat de coalitie hieromtrent nieuwe afspraken maakt en het vertrouwen herstelt, want in 2015 moeten in een aantal belangrijke dossiers stappen voorwaarts gezet worden.

 

Niet alleen in de wandelgangen, maar zelfs in de media was de voorbije weken te lezen dat verschillende kopstukken in de Brugse politiek hun bezorgdheid uitdrukten over het gebrek aan vertrouwen tussen de twee coalitiepartners. Vanuit JONGCD&V zagen wij ons bijvoorbeeld ook genoodzaakt om negatief te reageren op onder meer de ideeën van de burgemeester om een muziekstop om 3u op te leggen in de uitgaansbuurt en om van de Entrepot een stedelijke vzw te maken, waardoor de jeugdige onafhankelijkheid ervan in het gedrang zou komen. Telkens waren dit voorstellen die geen akkoord kenden binnen het college en waar wij als jongerenpartij dus ook niet akkoord mee konden gaan.

 

Wij verwachten van de burgemeester dat hij stopt met deze eenzijdige plannen, zich houdt aan de beleidsnota en zich boven de partijen stelt om in de loop van 2015 met het stadsbestuur in een aantal dossiers stappen voorwaarts te zetten. Concreet denken wij dan aan het dossier van de nieuwe beurshal, waar de coalitie nog op zoek moet naar privé investeerders. Verder is er ook de opmaak van het mobiliteitsplan, waarvan wij verwachten dat ook CD&V hierin haar punten in kan naar voor brengen. Daarnaast verwachten wij ook van onze eigen moederpartij om in 2015 met initiatieven te komen die specifiek voor jongeren cruciaal zijn, met name de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Brugge en een betere begeleiding van jonge starters die nog teveel administratie over zich heen krijgen als ze hier een zaak willen opstarten.

 

Tot slot zullen wij als jongerenpartij met ons vernieuwd bestuur en via onze nieuwe website (jongbrugge.be) het Brugse stadsbestuur het komende jaar nauwgezet blijven volgen. Wij kondigen nu al aan dat wij rond deze zelfde tijd volgend jaar de balans zullen opmaken over in hoeverre de bovengenoemde dossiers vooruitgang hebben geboekt.

© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE LAATSTE RADIKAAL