about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
IMG_0603
Nagels met koppen!

JONGCD&V vernieuwt haar bestuur en nagelt haar prioriteiten voor de tweede helft van de legislatuur aan de deur van het Stadhuis.

 

De leden verkozen in januari opnieuw Niels Vermeulen als voorzitter, voor een derde termijn van drie jaar. Het ledenbestuur stelde ook Louis Dauw aan als ondervoorzitter, Hannes Dekeyser als politiek secretaris, Wouter Gryson als penningmeester en Dimitri Popelier als afgevaardigde in de Brugse jeugdraad. Met Alexander De Vos als algemeen voorzitter en Louise Stubbe als ondervoorzitster van CD&V Brugge slagen we erin om de moederpartij te verjongen. “Het is de ambitie van het nieuwe bestuur om de verjonging van onze partij nog verder door te zetten”, stelt voorzitter Niels Vermeulen.

 

Na opmaak van de balans halverwege de legislatuur stelt JONGCD&V Brugge volgende prioriteiten naar het Brugse stadsbestuur voorop:

  • Jong Brugge: De stadsvlucht zet zich verder door. Er moet een gecoördineerd plan van aanpak komen om de stad aantrekkelijker te maken voor twintigers en dertigers. Betaalbare en kwaliteitsvolle leefruimte voor zowel jonge gezinnen als singles.

 

  • Jeugdraad: De jeugdraad moet als adviesorgaan meer betrokken worden bij de beleidsvorming. De realisatiegraad van hun ideeën en voorstellen ligt ontmoedigend laag.

 

  • Startup-ruimte: Om jong ondernemen te stimuleren moet Stad Brugge werk maken van  enerzijds een ondernemerscentrum in de binnenstad, anderzijds zou de Poortersloge perfect kunnen dienen als Startup-ruimte voor jonge ondernemers.

 

  • Stadsontwikkeling: De Triënnale heeft aangetoond dat Brugge nog niet aan het maximum van haar mogelijkheden ligt. Het URBEGG-café heeft bewezen dat de onbenutte uithoeken van Brugge nog heel wat opportuniteiten in zich houden om verder te ontwikkelen. Een hippe buurt met ruimte voor creativiteit, pop-up winkels, cultuur en horeca kan hier een voorbeeld van zijn. Een langetermijnvisie op stadsontwikkeling dringt zich op.

 

  • Vluchtelingencrisis: De Stad moet staan voor een humanitaire aanpak van de problematiek in beter overleg met de verschillende hulporganisaties. Ze moet bij de Federale Overheid blijven aandringen op een snellere procedure voor transit-migranten. JONGCD&V ijvert voor een warme solidariteit ten aanzien van de erkende oorlogsvluchtelingen.

 

JONGCD&V Brugge rekent erop om deze punten binnen drie jaar niet te moeten herhalen.

© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE LAATSTE RADIKAAL