about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
Urlaub in Brügge 22. bis 25. Mai 2008
Prioriteiten voor 2015

JONGCD&V Brugge heeft de voorbije weken en maanden kunnen vaststellen dat het vertrouwen tussen de beide Brugse coalitiepartners erop achteruit gegaan is. Wij vragen met aandrang dat de coalitie hieromtrent nieuwe afspraken maakt en het vertrouwen herstelt, want in 2015 moeten in een aantal belangrijke dossiers stappen voorwaarts gezet worden.

 

Niet alleen in de wandelgangen, maar zelfs in de media was de voorbije weken te lezen dat verschillende kopstukken in de Brugse politiek hun bezorgdheid uitdrukten over het gebrek aan vertrouwen tussen de twee coalitiepartners. Vanuit JONGCD&V zagen wij ons bijvoorbeeld ook genoodzaakt om negatief te reageren op onder meer de ideeën van de burgemeester om een muziekstop om 3u op te leggen in de uitgaansbuurt en om van de Entrepot een stedelijke vzw te maken, waardoor de jeugdige onafhankelijkheid ervan in het gedrang zou komen. Telkens waren dit voorstellen die geen akkoord kenden binnen het college en waar wij als jongerenpartij dus ook niet akkoord mee konden gaan.

 

Wij verwachten van de burgemeester dat hij stopt met deze eenzijdige plannen, zich houdt aan de beleidsnota en zich boven de partijen stelt om in de loop van 2015 met het stadsbestuur in een aantal dossiers stappen voorwaarts te zetten. Concreet denken wij dan aan het dossier van de nieuwe beurshal, waar de coalitie nog op zoek moet naar privé investeerders. Verder is er ook de opmaak van het mobiliteitsplan, waarvan wij verwachten dat ook CD&V hierin haar punten in kan naar voor brengen. Daarnaast verwachten wij ook van onze eigen moederpartij om in 2015 met initiatieven te komen die specifiek voor jongeren cruciaal zijn, met name de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Brugge en een betere begeleiding van jonge starters die nog teveel administratie over zich heen krijgen als ze hier een zaak willen opstarten.

 

Tot slot zullen wij als jongerenpartij met ons vernieuwd bestuur en via onze nieuwe website (jongbrugge.be) het Brugse stadsbestuur het komende jaar nauwgezet blijven volgen. Wij kondigen nu al aan dat wij rond deze zelfde tijd volgend jaar de balans zullen opmaken over in hoeverre de bovengenoemde dossiers vooruitgang hebben geboekt.

© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE LAATSTE RADIKAAL