about
Laat je mening horen:
WORD LID
Ontdek onze standpunten:
PROGRAMMA
Volg ons op twitter
Onze facebook pagina
Youtube kanaal
inhoud aan het laden
JONGCD&V Brugge
JONGCD&V Brugge Muziekstop
Oproep aan Renaat Muziek-Uyt

JONGCD&V Brugge roept burgemeester Landuyt op om niet met eenzijdige maatregelen de veiligheid in de Brugse uitgaansbuurt te garanderen, maar werk te maken van een plan dat gedragen wordt door alle partners, zowel politie, horeca uitbaters en in het bijzonder de Brugse uitgaande jeugd.

 

JONGCD&V Brugge heeft akte genomen van de maatregelen die burgemeester Landuyt achter de hand houdt om de overlast in de Brugse uitgaansbuurt te beperken. Daarbij stellen we ook vast dat het idee om een muziekstop vanaf 3u als een stok achter de deur te houden ondertussen op heel wat verzet botst bij de horeca uitbaters en de jongeren die in het weekend graag een stapje zetten in Brugge. Ook als jongerenafdeling van coalitiepartner CD&V zijn wij verrast door deze vlucht vooruit, want dit voorstel werd niet afgetoetst binnen de coalitie. Een muziekstop om 3u houdt in dat er in korte tijd heel wat mensen zich op straat zullen begeven, daarbij stellen we ons de vraag of daarmee de overlast niet zal toenemen. Verder is het ook geen garantie dat iedereen dan direct naar huis zal gaan, met dus het risico dat men zich meer zal verspreiden over de stad.

 

Dat wij ook voorstander zijn van een veilige uitgaansbuurt hoeft geen betoog, maar wij geloven enkel in een structurele aanpak, die gedragen wordt door alle betrokken partners. Overleg met de horeca uitbaters kan enkel in een sfeer van wederzijds vertrouwen, niet door hen tegen de muur te zetten met een muziekstop om 3u in het geval dat het overleg niet succesvol zou blijken. Laat ons daarnaast ook een open kernvergadering organiseren met de jeugddraad waarbij de Brugse jeugd haar mening kan geven in deze discussie. Burgemeester Landuyt heeft immers meermaals aangegeven de voorbije twee jaar dat hij groot voorstander is van meer inspraak.

 

Tot slot willen we benadrukken dat binnen die structurele aanpak plaats moet zijn voor preventie. Wij verwijzen hiermee naar het initiatief Bère Brugge dat nog maar pas sinds deze zomer uit de startblokken geschoten is en nog verder tijd nodig heeft om ook effect te hebben op het terrein. Geef de maatregelen op vlak van preventie dus een kans, hernieuw het overleg met de horeca en geef de Brugse jeugd inspraak in deze nieuwe maatregelen.

© 2014 JONG CD&V Brugge | een website van wethepeople
Volg onze beweging in het recente nummer van ons magazine:
LEES DE LAATSTE RADIKAAL